article
| 2. April 2022

Korpsets beretning 2022

Kære spejdervenner Endnu et skævt og spøjst år kom og gik. Et …

article
| 4. februar 2022

Praktisk information

Motto Fælles om korpsets fremtid!   Sted og adresse Stensgaarden, Houens Odde …

article
| 2. April 2022

Program til Førerstævnet 2022

Lørdag: 9.30-10.00: Ankomst og en bid brød 10.00-11.00: Velkomst, åbning og andagt …

article
| 2. April 2022

Dagsorden 2022

Dagsorden for Førerstævnet 2022  I henhold til Førerstævnets forretningsorden og korpsets vedtægter: …

article
| 2. April 2022

Indkomne forslag 2022

Forslag 1 – Nyt kredsledelseskoncept  Stiller: Korpsrådet  Korpsrådet indstiller at:  • Korpsrådet …

article
| 2. April 2022

Forretningsorden 2022

1. Indkaldelse  Førerstævnet afholdes en gang årligt jf. vedtægternes § 12. Førerstævnet …

article
| 4. februar 2022

Vedtægter relevant for førerstævnet

Vedtægter relevant for Førerstævnet § 12. Førerstævnet Stk 1. Korpsets øverste myndighed …

article
| 2. April 2022

Inspirationsoplæg og workshops 2022

Lørdag formiddag vil der komme et inspirationsoplæg omkring, hvordan man andre steder …

article
| 2. April 2022

Næste Førerstævne

Traditionen tro afholder vi Førerstævne i den anden weekend efter påske. På …

article
| 4. februar 2022

Førerstævnet

Den øverste myndighed Førerstævnet er Baptistspejdernes øverste myndighed. På det årlige Førerstævne …

article
| | 4. februar 2022

Stemmeret til 15-årige!

Baptistspejdernes formål er bl.a  at give unge mennesker ansvar og indflydelse i …

article
| 4. februar 2022

Invitation til Førerstævne 2022

Førerstævnet, fælles om korpsets fremtid! Kære kredse Lørdag d. 30. april-søndag d. …

article
| | | 21. januar 2022

Indkaldelse til Førerstævne 2022

Kære kredse og korps. Hermed indkaldes alle medlemmer af Danske Baptisters Spejderkorps …