Organisationen

 • Førerstævnet er øverste myndighed

  I Danske Baptisters Spejderkorps er det Førerstævnet, der er øverste myndighed. Førerstævnet afholdes over en weekend i foråret og her tages beslutninger om korpsets fremtid. Alle spejdere over 15 år kan deltage med stemmeret.

  Korpsrådet

  Mellem førerstævnerne ledes korpset af et korpsrådet som består en spejderchef, en vicespejderchef, en korpsrådsformand, en korpskasserer, en International Commissioner for pigerne i korpset og 7 øvrige medlemmer. Alle medlemmer af korpsrådet vælges på Førerstævnet. Korpsrådet mødes 4-6 gange årligt.

  Den daglige ledelse

  Mellem korpsrådsmøderne ledes korpset af forretningsudvalget, der består af spejdercheferne, korpsrådsformanden og kassereren. Det daglige administrative arbejde varetages af korpskonsulenten på korpskontoret.

  Kredsene

  Ude i kredsene er det Kredsrådet, der har ansvaret for kredsens arbejde. Kredsrådet består af repræsentanter for førerne, forældrene og den lokale baptistmenighed. I det daglige ledes kredsen af kredsføreren sammen med de øvrige spejderførere. Kredsene kan slutte sig sammen i Divisioner, hvor det giver mening for samarbejdet

   

  Alt arbejde Danske Baptisters Spejderkorps udføres frivilligt og ulønnet, kun korpskonsulenten er ansat.