Førerstævnet

 • Førerstævnet udvikler unge mennesker

  Det er måske ikke lige alt det, der foregår, der er lige ophidsende... Fra Førerstævnet 2009 i Tølløse

  I Danske Baptisters Spejderkorps er det Førerstævnet, der er øverste myndighed. Her tages alle større beslutninger om korpsets fremtid. Mange emner, der kunne træffes beslutning om i korpsrådet lægges også frem til diskussion og beslutning.

  Måske kender du noget lignende fra andre frivillige organisationer: Generalforsamling, delegeretmøder, repræsentantskab.

  Hos Baptistspejderne er vi imidlertid noget stolte af vores Førerstævne. Her er direkte demokrati: Alle spejdere over 15 år kan deltage og har stemmeret ved Førerstævnet. Engang var det kun ansvarlige førere, der havde stemmeret - og det var den lokale spejderkreds, der bestemte, hvem der var ansvarlig.

  Nej... Men det ligner. Førerstævnet er andet end alvorlige forhandlinger. Der er plads til masser af fest og ballede. Fra Førerstævnet i Sæby i 2004.

  Stemmeret til de 15-årige!

  Det lavede vi om på i 2013 på Førerstævnet i Rebild: Her fik alle spejdere over 15 år stemmeret - ansvarlig fører eller bare en glad gruppe- eller roverspejder, så han man indflydelse på de store beslutninger i spejderkorpset.

  Vi synes, at det passer fint med vores formål, at give unge mennesker ansvar og indflydelse i demokratiske processer. Vi mener det alvorligt når vi skriver at, det er:

  "Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med spejderloven og den internationale spejderbevægelses ide."

  Vi bruger vores årlige Førerstævne til at lære de unge om medansvar og demokrati og så ved vi, at det udvikler både deres selvstændighed og forståelse for, at meninger kan brydes, uden at man af den grund bliver uvenner. Hvad der måske er endnu vigtigere: Man lærer også, at demokrati ikke kun er at kunne samle et flertal, men i højere grad at få alle med på ideen.

   

   

  Lise, Aalborg 1:
  "Det var superfedt at være med på Førerstævne. Der var førsteholdet for alle os, der var med første gang: Der diskuterede vi, hvad vi skulle sige til forhandlingerne - og alt muligt andet"

 • Om Førerstævnet

  Alle spejderkredse kan invitere til Førerstævne. Nogle år er der ikke blevet inviteret, så har korpsrådet nedsat en arbejdsgruppe, der har stået for arrangementet.

  Som regel låner vi en skole til arrangementet. Lokale kræfter: Forældre, gildespejdere, folk fra den lokale baptistkirke eller andre giver en hånd med.

  Der er meget arbejde i at arrangere Førerstævne, men ofte er det også en stor oplevelse at være med til: Arbejdsfællesskaber er ikke de dårligste fællesskaber, der findes.

   

   

  FOKUS 2011 - Førerstævne i Rebild, hvor der tænkes over fremtiden.
FOKUS 2011 - Baptistspejdernes Førerstævne i Rebild