Spejdernes lejr - med fokus på etik og værdier

25.07

Åndelighed og refleksion er grundpiller i spejderarbejdet og har naturligvis også en plads på Spejdernes Lejr 2017. Her kan du læse lidt mere om hvordan det kan opleves på lejren.

oprettet af webredaktion

I dag tolkes ”det åndelige princip” fra spejderarbejdets start meget bredt, og spejderkorpsene i Danmark arbejder på forskellig måde med tro og åndelighed. Hos De grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og KFUM-Spejderne arbejder man med det åndelige i form af forkyndelse af den kristne tro i andagter og gudstjenester samt en tilknytning til den lokale kirke. I Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Det Danske Spejderkorps ligger vægten på spejderloven og på at skabe et rum, hvor spejderen reflekterer over sin egen tro og åndelighed.

På Spejdernes Lejr 2017 er plads til alle retninger og til at udforske, hvordan man som spejder kan arbejde med den åndelige dimension.

Den 25. juli valgte TV Syd at fokusere netop på etik og værdier - den åndelige dimension - i spejderarbejdet i deres reportage fra SL2017. Følg Linket nedenfor.

(Photocredit til Aalborgspejderne - fra Spejdergudstjenesten på SL2017 - i Danmarks største kirke!)