RegstrupSpejderne deltog i Danmarks affaldsindsamling

04.05

oprettet af webradaktionen

Godt 40 borgere og spejdere fra Holbæk- og RegstrupSpejderne samlede affald ind på Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamlingsdag. Der blev samlet 79 kg. affald ind i Regstrup by på de 2,5 time, arrangementet varede.

Det hele blev også sorteret, så børn og voksne fik en ide om, hvor meget man egentlig kan og skal sortere.

Det hele sluttede af med kage og lidt at drikke som Dagli'Brugsen Nr. Jernløse havde sponsoreret.