Julehilsen fra Baptistspejderne

24.12

”Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved jeg julen kommer.”

oprettet af webmaster

Kære venner af Baptistspejderne
Sådan starter Peters Jul og lige nu er glæden og forventningerne i højsædet hos os alle. Vi glæder os til jul, vi glæder os til at høre det glade budskab juleaften, og vi glæder os til den go-de julemad. Men det er også tiden til at glæde os over, hvad vi har oplevet i det forgangne år.

Da 2017 startede kunne alle spejdere glæde sig til den store Spejdernes Lejr i Sønderborg. Selvom vejret ikke levede op til vores forventninger om et varmt sommervejr, så blev det en fantastisk lejr. Vi fik sat spor! Både i os selv og i Sønderborg.

Vi er et aktivt spejderkorps. På Førerstævnet 2017 vedtog vi i korpset at starte arbejdet med at udvikle korpset igennem en ny strategi, og vi fortsætter processen med at udvikle os som korps igennem det næste år. Spændende bliver det og igen-nem dette, arbejder vi på at få et stærkere spejderkorps i 2020.
Et højt aktivitetsniveau kombineret med færre udlodningsmidler har betydet, at det har været svært at få de økonomiske ressourcer i korpset til at hænge sammen. Selvom vi har måtte tage afsked med vores korps-sekretær og kredskonsulent, så er vi fortrøstningsfulde. Når en dør lukkes, åbnes en anden. Denne anden dør er et samarbejde med KFUM-Spejderne, hvor vi fremover fra den 1. januar 2018 vil få løst en række administrative opgaver.

Tak for godt samarbejdet i løbet af det seneste år. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Jer i det nye år i alle de forskellige sammenhænge, hvor vi mødes.


I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet og turkisblåt nytår.

De varmeste hilsner fra spejdercheferne
Majvi & Mikkel