Baptistspejderne søger repræsentant til Spejderhjælpens bestyrelse

04.01

Danske Baptisters Spejderkorps søger en repræsentant til Spejderhjælpens bestyrelse, hvor du skal sidde sammen med en anden baptistspejder, og arbejde sammen med repræsentanter fra de andre spejderkorps.

oprettet af Webredaktion

Spejderhjælpen er en fond, der er stiftet af de 5 danske spejderkorps; Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne i Danmark, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Danske Baptisters Spejderkorps.

Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn samt at lave oplysningsarbejde i Danmark.

Spejderhjælpen indgik sidste år en tre-årig samarbejdsaftale med Danske Handicaporganisationer om at støtte et projekt i Rwanda, som handler om at få flere børn med handicap i skole. Dette projekt vil Spejderhjælpen altså fortsat arbejde med de kommende par år.

Spejderhjælpsugen hvor danske spejdere indtjener penge til Spejderhjælpen indbringer
ca. 400.000 kr. årligt. I 2016 bidrager Baptistspejderne med ca. 50.000 kr. til indsamlingen!

Læs mere i den vedhæftede jobbeskrivelse