10 mænd, 10 biler og 2 tons værktøj

12.02

Samfundshjælpere kommer til Grønne hjerte d. 9-10 marts.

oprettet af webredaktionen

Holbæk- og RegstrupSpejderne søgte for ca. en måned om hjælp til  at opføre flere ting i forbindelse med projektet Grønne Hjerte gennemstrømmer byen. Projektet har et budget på lidt mere end 1.1 million, dette værende uden nævneværdig lønnet arbejde. Spejderne og de lokale har brugt mere end 2.000 frivillige timer, indtil videre, på at realisere projektet, hvor formålet er at skabe et grønt åndehul i Regstrups centrum. Her skal børn kunne lege og fantasere, familien skal kunne gå en tur eller samles med andre borgere, og det skal forme et stærkere lokalt fællesskab.


De frivillige hænder hænger fortsat ikke på træerne. Projektet har været i gang i 3 år til marts, og hvis det ikke bliver færdigt i juni 2018, begynder bevillinger at frafalde. Der er fundet bevillinger der dækker de udgifter, der er i forbindelse med Grønne Hjerte, bortset fra et beløb på 30.000 kr. som kom uventet fra legepladsfirmaet som har opført en del af faciliteterne på grunden, 32.000 kr. ud af 85.000 kr. til en shelterplads og 40.000 kr. til handicap parkering.


Derfor kommer hjælpen fra "Mand og Bil" på det helt rigtige tidspunkt, nu hvor der mangler et arbejds-boost til opførslen af et 35 m2 skur "Koglen" og 20 meter hegn. Med det færdigt vil flere bevillinger gå ind, og der vil kunne afregnes med Holbæk Kommune, som har været behjælpelige med en mellemfinansiering.
For Mikael fra "Mand og Bil" falder det lige ind i tråden med koncepter samfundshjælpere, som går ud på at hjælpe foreninger eller andre der står med projekter som skal komme en bred mængde mennesker til gavn.

Læs mere om Mand og Bil her: http://www.mandogbil.dk/samfun<wbr />dshjaelper/