Hvem er vi

 • Spejderliv er friluftsliv

  Her er vi
  Danske Baptisters Spejderkorps er et selvstændigt spejderkorps, der blev stiftet i 1930. Korpsets formål er at give børn og unge mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé.

  Korpsets arbejde er baseret på kristne værdier og en del af formålet er også, at børn og unge skal høre om den kristne tro. De lokale kredse arbejder ud fra menigheder tilknyttet frikirken Baptistkirken i Danmark.

   

   

  Det er sjovt at være familiespejder... nogen gange skal man bare vaskes bagefter.

  Sådan er vi
  Hos Baptistspejderne er vi omkring 1100 spejdere fordelt på 23 lokale kredse. Kredsene arbejder typisk med en opdeling i "enheder", opdelt efter alder: 5-7 år ("Klyngen"), 7-10 år ("Flokken"), 10-13 år ("Troppen"), 13­-17 år ("Gruppen") og over 17 år ("Rover").

  Opdelingen er vejledende og tilpasses de lokale forhold. De senere år er mange spejderkredse begyndt at lave "Familiespejd" som er spejderarbejde med forældre (eller bedsteforældre) for de mindste børn. Også her tilpasses aktiviteterne de lokale forhold.

   

   

  Det lokale arbejde
  I den lokale kreds er det Kredsrådet, der består af repræsentanter for førere, forældre og den lokale baptistmenighed, der er ansvarligt for kredsens arbejde. I det daglige ledes kredsen af en eller flere kredsførere. Baptistspejdernes aktiviteter er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde.


  Arbejdet på landsplan

  På landsplan ledes korpset af et korpsråd og to spejderchefer. Korpsets øverste myndighed er Førerstævnet, den årlige "generalforsamling", der afholdes over en weekend hvert foråret. Alle førere over 15 år kan deltage med stemmeret. Der er således direkte demokrati hos Baptistspejderne, og selv de yngste førere har direkte indflydelse på beslutningerne i korpset.

  Internationale forbindelser

  Spejderkorpset deltager i det verdensomspændende spejderarbejde igennem de to verdensorganisationer WAGGGS for pigerne (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM for drengene (World Organization of the Scout Movement).

  Spejderkorpset deltager i det verdensomspændende spejderarbejde igennem de to verdensorganisationer WAGGGS for pigerne (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM for drengene (World Organization of the Scout Movement).