• Hvad er spejder?

  Spejderarbejdet tager udgangspunkt i nøgleordene

  TILLID - ANSVAR - UDFORDRINGER - UDVIKLING

  og lærer spejderne at tage ansvar for sig selv, hinanden og naturen.

   

  Det sker bl.a. ved :

  Friluftsliv

  Spejderarbejde er friluftsliv med holdninger. Naturen er en fantastisk ramme for at udleve spejderideen; vi oplever Guds natur, fællesskab på ture og at vi kan klare os selv under primitive forhold. Gennem gode friluftsoplevelser udvikler spejderne forståelse og ansvar for den natur vi lever i.


  Forkyndelsen
  - er et redskab til at præsentere spejderne for korpsets kristne værdigrundlag. Forkyndelsen sker gennem det almindelige samvær mellem spejdere og førere og gennem andagter og gudstjenester, hvor spejderen udfordres til selv at tage stilling til det kristne evangelium.


  Patruljeliv
  betyder arbejdsfællesskab i en lille sammentømret enhed, hvor alle har en plads og en funktion. I patruljen kan spejderne i gensidig tillid og respekt udvikles, fordi medlemmerne har forskellige forudsætninger, evner og holdninger. Patruljelivet er basen i spejderarbejdet.

   

  "Learning by doing"
  vil sige, at i spejderarbejdet lærer man ved at afprøve tingene i praksis. Bagefter kan handlingerne evalueres, så der kan bygges videre på erfaringerne. Der skal gennem hele spejderlivet være udfordringer og oplevelser i vente, så spejderne oplever en løbende udvikling.


  Symbolske eventyrrammer
  Ud fra eventyrrammer skabes der ceremonier og traditioner, hvor fantasien får lov til at udfolde sig. Her kan spejderne lettere frigøre sig fra vante roller, udvikle sig og tilegne sig viden gennem leg indenfor trygge og sjove rammer.


  Vejledning
  Som spejder lærer man at lede andre og at blive ledet af spejderkammerater. Vejledning handler om at være forbillede for andre og om at kunne lære af dem, som har en større erfaring. Gennem vejledning motiveres spejderne gradvist til større indflydelse og større ansvar.

   

  Internationalt spejderarbejde
  Ved at være internationalt orienteret, søger vi at skabe medansvar for det internationale samfund og øge den mellemfolkelige forståelse.


  ... og så er der lige det om børneattester og alkohol
  For at arbejde med børn i Danske Baptisters Spejderkorps skal man (ligesom i alt andet børnearbejde) aflevere en såkaldt "Børneattest", der viser, om man er straffet efter de paragraffer i straffeloven, der omhandler pædofili. Vi har udarbejdet retningslinier, der skal følges i tilfælde af mistanke om pædofili - og forholdsregler mod overgreb på børn indgår som en del af vores førertræning.

  Alkohol hører ikke sammen med spejderarbejde - det er vores holdning. Ikke fordi vi er "hellige", specielt mere afholdende eller tror vi er bedre end andre mennesker. Vi mener bare ikke, at man skal blande alkohol med det ansvar man påtager sig, når man tilbyder at arbejde med børn.

 •  

   

  ... nogle helt andre spejdere:

  De sorte spejdere

  De Sorte Spejdere, Anders Breinholt og Anders Lund Madsen, sendte første gang søndag den 27. februar 2005 på DR's P3. Som programmet fik mere succes blev sendetiden ændret fra sen aften til tidligere på dagen og fra den 15. januar 2007 og frem til 19. december 2008 var De Sorte Spejdere et fast eftermiddags-
  program på hverdage med sendetiden kl. 14 til kl. 16. Den sidste udsendelse blev sendt fra Langebros brohus i København.

  Selv om det nok ikke var meningen fra starten, blev De Sorte Spejdere også et hit hos de rigtige spejdere. Faktisk så meget at 2 x Anders deltog som konferenciers ved de store lejrbål på Spejdernes Lejr 2012: Det var heller ikke kedeligt!