Internationalt

 • Om verdensspejderbevægelsen

  Drengespejderbevægelsen blev stiftet i 1907 i England af Robert Baden-Powell og i 1910 stiftedes pigespejderbevægelsen af Baden-Powells søster, Agnes Baden Powell ligeledes i England. I 1920 afløstes hun dog af Baden-Powells kone Olave Baden-Powell. Det var Olave, der fra starten gjorde pigespejderbevægelsen kendt på internationalt plan.

  I dag er der ca. 50 millioner spejdere fordelt på næsten alle lande og organiseret i de to verdensorganisationer: WOSM (egentlig kun for drenge men efterhånden også for piger) og WAGGGS (for piger).

  Verdensjamboree

  En del af det danske kontingent på WSJ 2011 i Sverige

  WOSM afholder World Scout Jamboree hvert 4. År. Den seneste foregik i Japan og i 2019 går turen til USA. World Scout Jamboree er en stor international spejderlejr, hvor alle medlemslande får lov til at deltage i lejren, hvor fokus er fællesskab på tværs af politiske og religiøse interesser. Kort sagt – et fællesskab hvor alle er lige værdifulde som mennesker.

  Internationalt samarbejde

  Ligeledes afholdes der verdenskonference hvert 3. år, hvor ledere fra alle lande mødes til en slags generalforsamling med valg til Verdenskomiteen, drøftelser og erfaringsudvikling m.m. I 2014 var WOSMs verdenskonference i Slovenien og i 2017 blev konferencen afholdt i Azerbaijan. Næste gang bliver i 2020, hvor WOSMs verdenskonference afholdes i Egypten. I 2017 var WAGGGS’ verdenskonference i Indien. Næste gang vil Uganda være værter.

  Vi er også med!

  Baptistspejderne er naturligvis vi er med i dette fællesskab og vi er med til at skabe fællesskab på tværs af grænserne.

  En meget praktisk måde at være med i fællesskabet og hvor alle kan være med er SPEJDERHJÆLPEN, hvor alle spejdere i Danmark yder en praktisk indsats for andre og hvor betalingen går til hjælpe til syge- eller forældreløse børn i hele verden.

  Danske Baptister Spejderkorps udvikler også egne projekter til fordel for børn i tredjeverdenslande. Lige i øjeblikket er vi med i YEGO: Et fælles projekt med Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU). Projektet er et partnerskab med AEBR Youth i Rwanda, hvor vi arbejder med unges rettigheder og rolle i udviklingen af Rwanda.

 • WAGGGS og WOSM

  Danske Baptisters Spejderkorps er medlem af WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (World Organisation Scout Movement) via hhv. Pigespejdernes Fællesråd i Danmark (PFD) og The Danish Scout Council (Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere, FDD). Som et blandet korps har vi traditioner fra begge verdensorganisationer.

  International Commissioner (IC)

  IC’eren har mange arbejdsopgaver. Den primære opgave er at repræsentere korpsets medlemmer i internationale politiske spørgsmål og sammenhænge. IC’eren er medlem af PFD og arbejder tæt sammen med de øvrige IC’ere i det daglige arbejde.

  Derudover er det en vigtig opgave at videreformidle internationale nyheder og tilbud til korpsets medlemmer. 

  Hos baptistspejderne har de kvindelige medlemmer deres egen IC’er. Vores IC’er er Katrine Skovgaard, som blev udpeget af Korpsrådet til opgaven. Hun arbejder med alt der er relateret til WAGGGS.

  I WOSM kan man kun have én IC’er per land – for tiden er det Kristian Kvist som er medlem af Det Danske Spejderkorps. IC’eren bliver udpeget af The Danish Scout Council. Udover det har hvert korps en Vice-IC’er tilknyttet som sørger for at besvare spørgsmål og koordinere det internationale engagement i forhold til WOSM. Korpsrådet udpegede i starten af 2017 Jakob Kjærside til denne opgave.

  Kontaktoplysninger til IC'erne

  International Commissioner

  Katrine Skovgård

  ic@dbs.dk

   

  Vice International Commissioner

  Jakob Johannes Andersen Kjærside

  wosm@dbs.dk

 • Internationale Nyheder

  Har du lyst til at deltage i internationale arrangementer, kan du orientere dig i de aktuelle internationale tilbud på facebooksiden "Baptistspejderne i Danmark" eller kontakte din IC'er på ic@dbs.dk.