Internationalt

 • Om verdensspejderbevægelsen

  Drengespejderbevægelsen blev stiftet i 1907 i England af Robert Baden-Powell og i 1910 stiftedes pigespejderbevægelsen af Baden-Powells søster, Agnes Baden Powell ligeledes i England. I 1920 afløstes hun dog af Baden-Powells kone Olave Baden-Powell. Det var Olave, der fra starten gjorde pigespejderbevægelsen kendt på internationalt plan.

  I dag er der ca. 40 millioner spejdere fordelt på 216 lande og organiseret i de to verdensorganisationer: WOSM (egentlig kun for drenge men efterhånden også for piger) og WAGGGS (for piger).

   

  Verdensjamboree

  En del af det danske kontingent på WSJ 2011 i Sverige

  WOSM afholder Verdensjamboreer hver 4. år. Den seneste i Sverige i 2011 og næste gang i august 2015 i Japan. Hvert medlemsland får tilbudt deltagelse med en delegation i en kæmpestor spejderlejr med fællesskab på tværs af politiske og religiøse interesser. Et stort fællesskab hvor alle er lige værdifulde som mennesker.

  Internationalt samarbejde

  Ligeledes afholdes der verdenskonference hvert 3. år, hvor ledere fra alle lande mødes til en slags generalforsamling med valg til Verdenskomiteen, drøftelser og erfaringsudvikling m.m. I 2011 var det i Brasilien, i 2014 i Slovenien og i 2017 afholdes konferencen i Azerbaijan.

  Vi er også med!

  Baptistspejderne er naturligvis vi er med i dette fællesskab og vi er med til at skabe fællesskab på tværs af grænserne.

  En meget praktisk måde at være med i fællesskabet og hvor alle kan være med er SPEJDERHJÆLPEN, hvor alle spejdere i Danmark yder en praktisk indsats for andre og hvor betalingen går til hjælpe til syge- eller forældreløse børn i hele verden.

  Danske Baptister Spejderkorps udvikler også egne projekter til fordel for børn i tredjeverdenslande. Lige i øjeblikket er vi med i YEGO: Et fælles projekt med Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU). Projektet er et partnerskab med AEBR Youth i Rwanda, hvor vi arbejder med unges rettigheder og rolle i udviklingen af Rwanda.

 • WAGGGS og WOSM

  Danske Baptisters Spejderkorps er medlem af WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM (World Organisation Scout Movement) via hhv. Pigespejdernes Fællesråd i Danmark (PFD) og The Danish Scout Council (Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere, FDD). Som et blandet korps har vi traditioner fra begge verdensorganisationer.

  International Commissioner (IC)
  IC’eren har mange arbejdsopgaver.Den primære opgave er at repræsentere korpsets medlemmer i internationale politiske spørgsmål og sammenhænge. IC’eren er medlem af PFD og arbejder tæt sammen med de øvrige IC’ere i det daglige arbejde.

  Derudover er det en vigtig opgave at videreformidle internationale nyheder og tilbud til korpsets medlemmer.

  Hos baptistspejderne har de kvindelige medlemmer deres egen IC’er. Denne vælges direkte på Førerstævnet. Vores senest valgte IC'er Christine Strøm, er fratrådt til sommerferien 2015. Korpsrådet har konstitueret  Pia Duebjerg Andersen som IC'er, indtil en ny kan vælge på Førerstævnet 2016. De mandlige medlemmer repræsenteres af en fælles IC’er, der udpeges af The Danish Scout Council. For tiden er det Torben Mølby. Pia tager sig af opgaver i relation til WAGGGS og Torben tager sig af opgaver i relation til WOSM.

   

   

  Kontaktoplysninger til IC'erne

  Konstitueret International Commissioner
  Pia Duebjerg Andersen
  ic@dbs.dk / piad@dbs.dk

  International Commissioner
  Torben Mølby
  torbenmolby@spejdernet.dk 

 • Internationale Nyheder

   Har du lyst til at deltage i internationale arrangementer vil du her blive orienteret om de kommende tilbud.

  Pt. er der ingen internationale tilbud

   

  Vil du vide mere så send en mail til ic@dbs.dk.